Nội soi một đường rạch: Bệnh nào có thể áp dụng?

Nội soi một đường rạch: Bệnh nào có thể áp dụng?

Thông thường, khi phẫu thuật bằng phương pháp nội soi các bác sĩ phải mổ 3 đường rạch, với cách làm mới, bệnh nhân có thể tránh nhiều biến chứng và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Vết mổ nhỏ, người

Read more: